Eğitimler
  •  İzmir Gönüllü Takımının Projeleri Tanıtım ve Eğitimleri
  1.  Abla Ağabey Kardeş Projesinin Tanıtımı ve İşleyişi
            - Sosyal dışlanma ve dezavantajlılık nedir?
            - Gönüllülük nedir?
            - Ergenlik
            - Kardeşle iletişim
            - Aileyle iletişim
            - Gönüllüyle iletişim
            - Personelle iletişim

        2. Gençlerle Yaş Alanlar Kulübü Projesinin Tanıtımı ve İşleyişi

           - Sosyal dışlanma ve dezavantajlılık nedir?
           - Gönüllülük nedir?
           - Yaş alan nedir ve kimlere yaş alan denir?
           - Yaş alan olmanın toplumsal boyutu
           - Yaş alanlarla iletişim
           - Ev kazaları ve alınması gereken önlemler

       3. Bir Köy Masalı Projesinin Tanıtımı ve İşleyişi

           - Sosyal dışlanma ve dezavantajlılık 
           - Gönüllülük nedir?
           - Köyde nelere dikkat ediyoruz
           - Etkinliklerimiz
  •   İzmir Gönüllü Takımı Kişisel Gelişim ve Bilinçlendirme Eğitimleri
  1. İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi
  2.  Dolandırıcılık ve Yankesicilikle Mücadele Eğitim
  3. Sağlıklı Beslenme ve Doğru İlaç Kullanımı Eğitimi
  4. Çocuk Eğitiminde Ailenin Önemi ve Çocukla Doğru İletişim Eğitimi
Adres : Tarihi Havagazı Fabrikası - Alsancak Tel : (0232) 293 4039 / 293 3569 / 293 4219 /293 4061 / 293 3929